Logo

 

              Intersolution

       Administratiekantoor

Onderzoek financiŽle dienstverlening voor ZZP'ers    "De conclusie"

In december 2011 hebben wij een korte enquÍte gepubliceerd op diverse LinkedIn groepen waarvan ons kantoor lid is. De deelname aan deze enquÍte is met een aantal van 154 ingevulde vragenlijst boven verwachting geweest. Hiervoor hartelijk dank aan iedereen die de moeite genomen heeft na te denken over onze vragen en ze in te vullen.

Zoals beloofd hierbij de resultaten van dit kleine, niet wetenschappelijk onderbouwde onderzoek, dat o.i. toch enige indicaties kan geven over de mening van ZZP-ers over de financiŽle dienstverlening die zij zoeken en/of denken nodig te hebben.

Hieronder zullen wij per vraag de scores geven in percentages van het totaal aan antwoorden. Per vraag zullen enige conclusies getrokken worden die open staan ter discussie. Wij nodigen dan ook iedere geÔnteresseerde uit zijn  of haar mening te geven over de financiŽle dienstverlening aan ZZP-ers als ook over onze enquÍte en conclusies.

Vraag 1.

Wat is voor jou als ZZP-er de belangrijkste reden om je financiŽle administratie uit te besteden aan een boekhouder of accountant?

A.   Ik heb geen verstand van boekhouden en wil graag dat het professioneel geregeld wordt.

B.   Ik heb er geen tijd voor; ik heb het druk genoeg met mijn eigen werkzaamheden.

C.   Ik heb er gewoon een hekel aan, dus als ik een ander daarvoor kan inhuren, dan graag.

D.   Ik doe mijn financiŽle administratie zelf. 

Het merendeel van de deelnemers koos bij deze vraag voor antwoord A: ruim 60%. Het lijkt een duidelijk geval van schoenmaker blijf bij je leest. De ondernemer doet waar hij/zij goed in is en is bereid voor kennis waarover hij/zij niet beschikt een externe professional in te huren. Dit kan mede ingegeven zijn door het feit dat veel ZZP-ers toch een soort angst hebben voor de belastingdienst. Wat als ik iets niet goed doe? Haal ik wel alle voordelen voor ondernemers uit de belastingwetgeving? Betaal ik niet teveel aan belasting ?

Toch zouden ZZP-ers naar onze mening in staat moeten zijn in ieder geval hun financiŽle administratie in grote lijnen te begrijpen. Hier ligt ook een belangrijke taak voor hun boekhouder of accountant.

Veel ondernemers zijn dan ook van mening dat zij voldoende onderlegd zijn om hun administratie zelf te voeren inclusief de belastingaangiften, hetgeen blijkt uit het feit dat 25% van de deelnemers voor antwoord D gekozen heeft.

De score bij vraag 1, antwoord B was 10% en bij antwoord C was dit 5%.

Vraag 2.

Wat vind je een reŽel  tarief om je financiŽle administratie te laten verzorgen door een boekhouder of accountant?

A.   Minder dan € 100,-/per maand

B.   Tussen € 100 en € 150,-/per maand

C.   Tussen € 150 en € 200,-/per maand

D.  Meer dan € 200,-/per maand

Bij de beantwoording van vraag 2 waren de meningen meer verdeeld: antwoord A= 35% en antwoord B = 45%. Hierbij moet uiteraard wel opgemerkt worden dat diegenen die bij vraag 1 gekozen hebben voor optie D: ik doe alles zelf, bij deze vraag zeer waarschijnlijk gekozen hebben voor antwoord A.

De conclusie ten aanzien van de prijsstelling van de financiŽle dienstverlening die we hier uit kunnen trekken is dat een ZZP-er zorgvuldig naar zijn/haar kostenplaatje kijkt ( what else is new ? ) maar toch bereid is hier een redelijke prijs voor te betalen. Een goede boekhouder/accountant levert zijn geld vaak dubbel en dwars op maar de kwaliteit en prijs moeten in goede balans met elkaar zijn. En in verhouding met hetgeen de ZZP-er in zijn onderneming genereert waarbij o.i. niet gekeken met worden naar de omzet ( of netto winst ) maar naar de bewerkelijkheid van een administratie.

Tenslotte koos 15% van de deelnemers voor antwoord C hetgeen ook nog een  behoorlijk groot percentage is en slechts 5% is bereid meer dan € 200,-- per maand te betalen.

Vraag 3.

Welke manier van facturatie heeft je voorkeur?

A.   Op basis van een afgesproken uurtarief.

B.   Een keer per maand 1/12 deel van het overeengekomen  jaartarief.

C.   Een keer per kwartaal ľ deel van het overeengekomen jaartarief.

D.   Een keer per jaar het volledige overeengekomen tarief.

Vraag 3 leverde ook een “duidelijke winnaar” op namelijk antwoord C: facturatie per kwartaal. Ongeveer 30% van de deelnemers koos voor optie B, maandelijkse facturatie, maar het is bij kleine bedragen heel goed voor te stellen dat de ondernemer liever per kwartaal betaald om extra handelingen c.q. betalingen te voorkomen.

Ongeveer 10% van de deelnemers koos voor antwoord A: facturatie op basis van een uurtarief en eveneens 10% wil het liefst maar een keer per jaar een factuur ontvangen.

Vraag 4.

Welke vorm van financiŽle dienstverlening heeft je voorkeur?

A.     De boekhouder/accountant doet alle werkzaamheden; ik lever periodiek mijn gegevens bij hem aan.

B.     Ik boek mijn administratie zelf – eventueel online -  en laat de boekhouder/accountant periodiek controleren.

C.     Mijn boekhouder/accountant verzorgt alleen de jaarcijfers en mijn inkomstenbelasting aangifte.

D.     Ik doe alles zelf.

Vraag 4 leverde weer een meer gemengde score op: antwoord A = 30%, antwoord B = 45% en antwoord C = 20%. De opties B en C duiden op een grote groep ZZP-ers die zichzelf in staat acht en zeer waarschijnlijk ook is de financiŽle administratie van hun bedrijf voor het grootste deel zelf uit te voeren met een beperkte controle van de boekhouder/accountant achteraf.

Dit is naar onze mening een goede ontwikkeling omdat ondernemers op deze manier beter begrijpen wat er in hun eigen bedrijf allemaal gebeurt op financieel gebied. Toch zal de controle noodzakelijk blijven in verband met nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen.

Ook als het bedrijf groter wordt zal er meer en meer “overgelaten” worden aan de financiŽle professionals, maar hierbij blijft het belangrijk dat de ondernemer zelf de binding met zijn financiŽn en het begrip hiervan behoudt.

Misschien ten overvloede, maar de laatste 5% van de deelnemers aan deze enquÍte koos voor antwoord D.

  Download PDF-file: Onderzoek financiŽle dienstverlening voor ZZP- de conclusies

 

Logo    Intersolution Administratiekantoor 

www.intersolution-adm.nl info@intersolution-adm.nl

Ingrid van Wersch  Lagedijk 1-3          Kantoor A103         1541KA Koog a/d Zaan   Tel: 075 - 74 70 113    Mob: 06 - 18 37 17 16

 

© 2011 Arjo Eijgelsheim